Japan House

29/12/2021
Japan House
Vị trí
Nguyễn Anh Thủ, Quận 12, Tp.HCM
Phạm vi công việc
Thiết kế, xây dựng, cung cấp và lắp đặt nội thất
Thời gian hoàn thành
04/10/2021