Nhà Phố Chị Trúc

29/12/2021
Nhà Phố Chị Trúc
Vị trí
Dã Tượng, Quận 8, Tp.HCM
Phạm vi công việc
Thiết kế, xây dựng, cung cấp và lắp đặt nội thất
Thời gian hoàn thành
10/11/2021