Flower 8X

07/02/2022
Flower 8X
Vị trí
Bình Trị Đông, Bình Tân, Tp.HCM
Phạm vi công việc
Thiết kế, xây dựng, cung cấp và lắp đặt nội thất
Thời gian hoàn thành
01/05/2020